fbpx

Frekvensbehandling

Nyhet! Mät näringsbalanser och funktionsstatus i kroppen

Frekvensanalys är en enkel och tidsbesparande metod att mäta näringsbalanser och funktionsstatus i kroppen. Inga ingrepp behövs för att utföra en mätning.

På två minuter får vi ett stort antal mätvärden med information om näringsnivåer på vitamin och mineraler, aminosyror och co-enzym. Även funktionsstatus på flertalet organ i kroppen. Där finns lever, njurar, tarm, endokrina systemet med fler.

Vid analys kan du ligga eller sitta och analysen tar endast två minuter att utföra.

Oberon Bioresonans

Oberon är ett avancerat instrument med fantastisk grafisk presentation. Oberon har stor förmåga att detektera obalanser i den mänskliga vävnaden. Sammantaget ger det stora möjligheter vid analys och behandling.

Oberon ger stora möjligheter att förstå vad som är rätt och fel i kroppen. Vi har därmed ett bra hjälpmedel för att sätta oss in i vad som kan behöva stärkas och vilka behandlingar som är de rätta.

Likt tekniken i magnetkameran och möjligheterna med ultraljud, som också bygger på att mäta frekvenser och energi. Arbetar Oberon med att tolka och behandla i frekvensspektra i kroppen. En stor fördel med Oberon är de direkta svaren.

Möjligheter med Oberon Bioresonansbehandling:

• Analys av ett eller flera organ och system
• Andningssystem med lungor och bronker
• Balansera känslor och trauma
• Blodkroppar ,blodkärl och hjärta
• Endokrina systemet (binjurar, sköldkörteln, bukspottskörteln m.fl.)
• Försvaga mikroorganismer.
• Genitala delar och urinvägar
• Reproduktionsorgan
• Lymfsystemet
• Lever och njurar
• Mag-tarmkanalen, matspjälkningssystemet
• Muskler och rörelseapparaten (kotor, leder m.fl.)
• Nervsystem med hjärna
• Syn, balans och hörselorgan och så mycket mycket mera.

Inför behandlingen

Det är viktigt att du inte äter något på två timmar inför din hälsokontroll.
Inget tuggummi, snus eller tobak. Vatten går bra att dricka.